Ouderraad

De ouderraad probeert samen met de MR de belangen van de school en de kinderen te behartigen Zij houdt zich o.a. bezig met activiteiten zoals allerlei feesten en bijzondere gebeurtenissen, klusjes e.d. De taken van de OR staan beschreven in het huishoudelijk reglement.

De Ouderraad bestaat uit :

Esmeralda Zegeling voorzitter
Marielle vd Woude voorzitter
Sylvia ter Beek penningmeester
Deborah Voorhuis  
Emel Aky Rek  
Tamara Pots  
Bianca Altintas  
Shana Rodriquez  
Lana Tuin  
Jaimy Wiehink  

Het emailadres van de ogr is ogr@esmarke.nl