Schooltijden

In nauw overleg met de ouderraad, de MR en de buurtscholen is besloten om de volgende schooltijden te hanteren:

maandag/dinsdag/donderdag:   08.15 uur - 14.30 uur
woensdag/vrijdag: 08.15 uur - 12.15 uur

De kleutergroepen komen binnen door de hoofdingang aan de voorkant van de school. Ze gaan aan het einde van de ochtend en de middag iets eerder naar buiten. Rond 14.25 uur op maandag/dinsdag/donderdag. Op woensdag en vrijdag om 12.10 uur Dit in verband met de drukte tijdens het uitgaan van de andere groepen. Zij worden door de leerkracht naar het kleuterplein begeleid waar u uw kind bij de leerkracht kunt ophalen.

De groepen 3 t/m 8 komen de school binnen via het middenplein aan de achterkant. De pauzes zijn van 10.00 tot 10.15 uur.
De kinderen mogen 's morgens 10 minuten voor schooltijd naar binnen, dus vanaf 8.05 uur. Om 8.15 uur beginnen de lessen.  

Vanaf groep 3 na de herfstvakantie wordt van de kinderen verwacht dat ze zelfstandig naar de klas kunnen gaan.