Schoolklimaat

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed leef- en werkklimaat. In onze school heerst een ongedwongen, rustige sfeer, waardoor de contacten tussen de leerlingen en leerkrachten, tussen leerkrachten en ouders in zijn algemeenheid als positief worden ervaren. Kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, alleen dan is het goed volgen van onderwijs gewaarborgd. Daarom bieden we de kinderen een duidelijke en eenduidige structuur ten aanzien van regels, afspraken, omgaan met elkaar etc. De school is uitnodigend ingericht. De school beschikt over een protocol t.a.v. het gebruik van computers; software, omgaan met Internet, ed. voor kinderen en volwassenen binnen de school. Daarnaast is er standaard een filter voor internet op alle computers.