Informatie voorziening

We maken gebruik van de volgende informatiemogelijkheden:

Schriftelijk:

  • schoolgids (via de website)
  • informatieboekje
  • folder
  • nieuwsbrief, we streven er naar deze om de twee weken te laten verschijnen

 

Mondeling:

  • informatieavonden in het begin van het schooljaar
  • kijkavonden, voor het eerste en tweede rapport
  • voortgangsgesprekken
  • algemene ouderavond

 

E-mailverkeer:

Organisatorische zaken kunnen prima via Social Schools worden gecommuniceerd. Mochten er echter problemen zijn met uw zoon/dochter dan willen we dit graag in een gesprek oplossen.

In het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. Deze avond is bedoeld als kennismaking met de leerkracht, de leerstof en de gang van zaken in de groep.
Daarnaast is er in het najaar een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van groep 8 over het voortgezet onderwijs.
Vanaf groep 2  (groep 1 alleen aan het einde van het jaar) krijgt u twee keer per jaar een schriftelijke rapportage over het kind. Deze rapportage is altijd uitgangspunt voor het voortgangsgesprek waarvoor u uitgenodigd wordt.

Natuurlijk nemen wij altijd meteen contact met u op als daartoe aanleiding bestaat.
U hoeft niet de officiƫle gespreksavond af te wachten, als u zich zorgen maakt om uw kind, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de leerkracht.