Nuttige Adressen

Inspectie van het onderwijs

 

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)

Stichting Consent

Bestuur Openbaar Onderwijs
Tromplaan 47 Enschede
053-4884444

Postadres:
Postbus 40042
7504 RA Enschede

http://www.consentscholen.nl/

Jeugdgezondheidszorg

Nijverheidsstraat 30 

4876930
http://www.regiotwente.nl/

Jeugdtandverzorging

Haaksbergerstraat 109
4309010
http://www.jeugdtandverzorging.nl/

Rijksinspectie Basisonderwijs

Inspectie PO-10

Postbus 10048
8000 GA Zwolle
088- 6996060
http://www.onderwijsinspectie.nl/

vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs

0900-1113111 (lokaal tarief)

Consultatiepunt WSNS

Tromplaan 47 7513 AB Enschede

053-4308678

Buitenschoolse opvang Humanitas afdeling SKE

053-4800024
www.skekinderopvang.nl

Peuterspeelzaal Pino

tel. 4613478

Wijkagent

Kursat Sel
Wijkbureau Oost 0900 8844
http://www.politie.nl/

Kinderdagverblijf De Esmarke

4617701

Externe Vertrouwenspersoon

Mevrouw A. (Anne) Overbeek is externe vertrouwenspersoon voor Stichting Consent en functioneert als aanspreekpunt bij klachten.

Zij is op werkdagen bereikbaar op:

  • Telefoonnummer 06 3064 2568
  •  E-mail adres info@anneoverbeek.nl