Vroegtijdig Engels

Engels wordt door internationalisering op allerlei gebieden meer en meer als voertaal gebruikt.
Bovendien komen kinderen al op jonge leeftijd door radio- en t.v. programma’s, films, muziek, vakanties in het buitenland, e-mail en internet veelvuldig met Engels in aanraking.
Om kinderen de kans te bieden daar goed mee om te gaan, is het zinvol om hen al jong te laten kennismaken met Engels als communicatiemiddel. We geven daarom Engels vanaf groep 1.

Obs de Esmarke werkt met de methode “Take it Easy”. Dit is een een digibordmethode van groep 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 5 ligt de nadruk op de mondelinge communicatie. In de groepen 6, 7 en 8 wordt ook het schriftelijk aspect toegevoegd. 

Daarnaast wordt methodisch werken afgewisseld met Engelstalige (prenten)boeken, t.v.programma’s en liedjes.

De groepen 7 en 8 nemen deel aan het Anglia-Plus project. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om op verschillende niveaus examen te doen. Alle leerlingen van het schooljaar 2020/2021 zijn geslaagd voor het examen en hebben hun certificaat ontvangen. De meerderheid kreeg de beoordeling uitstekend.

Obs de Esmarke is officieel erkend als een Anglia school. We hebben hiervoor een certificaat ontvangen en een plaquette.

Take it Easy: native speakers stellen zich voor:

Groep 1-2

Groep 3-4