Inschrijven leerlingen

Met belangstellende ouders die overwegen om hun kind(eren) op onze school te plaatsen zal altijd een uitgebreid gesprek volgen over de school, het kind, de wederzijdse verwachtingen, etc.
Samen met de andere scholen zijn afspraken gemaakt t.a.v. de overstap van de ene school naar de andere.

Aannamebeleid 4 jarigen:
Kinderen kunnen worden toegelaten op de dag van hun 4e verjaardag. Dat is wettelijk geregeld. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan is er de mogelijkheid om voordien, in overleg met de school, en afhankelijk van de eerste schooldag te komen "kennismaken". Dit is meestal een middag, een ochtend en een hele dag. Is uw kind in de maand december jarig, dan gaat hij/zij starten in januari. Kinderen die 4 jaar worden in de laatste 4 weken van het schooljaar starten na de zomervakantie. Tijdens deze perioden komen er ook geen kinderen kennismaken.

Aannamebeleid in andere gevallen:
Nieuwe leerlingen die door een verhuizing op school komen stellen we in de gelegenheid (indien mogelijk) een dag te komen kennis maken met de nieuwe groep. We leggen altijd contact met de betreffende school om de vorderingen of bijzonderheden met betrekking tot het kind te bespreken.

Wanneer ouders om een andere reden dan een verhuizing hun kind aanmelden op Obs de Esmarke, kan dit alleen na overeenstemming hierover tussen de directeuren van de betreffende scholen. In alle gevallen nemen de betreffende schooldirecteuren contact met elkaar op en wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling(en) naar de nieuwe school gestuurd. Voor het verdere toelatingsbeleid verwijzen we u naar de schoolgids.

Wilt u graag een gesprek?  U kunt contact opnemen met de school voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.