Locaties

Onze school maakt deel uit van een multifunctioneel gebouw.
In ons schoolgebouw hebben we beschikking over 12 lokalen voor onderwijs aan de groepen 1 t/m 8. Ook zijn er ruimten voor techniek-onderwijs, remedial teaching, een ruime hal. Voor buitenactiviteiten hebben we een plein voor de onderbouwgroepen, een plein voor de midden- en bovenbouwgroepen en het sportveld achter school beschikbaar.

Behalve onze school maken een sporthal, een kinderdagverblijf en een school voor interconfessioneel onderwijs deel uit van het hoofdgebouw. In het middendeel hebben wij de beschikking over een speellokaal.Een unieke huisvesting als deze brengt niet alleen fysieke voordelen met zich mee, maar geeft ook kansen om in de samenwerking met de andere "bewoners" goed vorm te geven aan buitenschoolse opvang.