Zorg voor de gezondheid van de kinderen

Jeugdtandverzorging

Twee keer per jaar komt de bus van de jeugdtandverzorging op school. Kinderen die daar gebruik van maken krijgen dan hun periodieke controle.
Als u uw kind wilt aanmelden voor deze voorziening, kunt u een formulier halen op school.

Veiligheid bij het binnenkomen en uitgaan van kinderen

Kinderen mogen 's ochtends vanaf 5 over 8 naar binnen. Kinderen (en hun ouders) uit de onderbouwgroepen maken gebruik van de voordeur.
De kinderen van de onderbouw worden door de leerkracht naar buiten begeleid. Alle kinderen vanaf groep 3 maken gebruik van de deur op het middenplein. Fietsen moeten worden geplaatst in de fietsstellingen op het plein of op de zoen-en-zoefstrook.
Ouders die hun kinderen met de auto brengen, kunnen het beste de auto parkeren bij Avanti. Op deze wijze is de veiligheid van de kinderen het best gewaarborgd.