De school

"Een school moet een plezierige, veilige plek zijn, waar op verantwoorde, zorgvuldige wijze aan elk kind optimale ontwikkelingskansen worden geboden".

We verwelkomen u en uw kind(eren) van harte op openbare basisschool 'de Esmarke'. De school waar ieder kind telt!

Onze school is een school voor openbaar onderwijs; openbaar onderwijs is voor alle kinderen. Het leert ze samen spelen, samen werken en samen leven. Goed openbaar onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Het kweekt begrip voor andere opvattingen, andere gedachten en andere levenswijzen. Het voedt op tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. Dit betekent dat op onze school welbewust aandacht zal worden geschonken aan de verschillende denkwerelden, opvattingen en culturele uitingen zoals je ze in de maatschappij tegen kunt komen. Respectvol met elkaar omgaan, tolerantie en normen en waarden zijn daarbij uitgangspunten.   

 

 

Informatie en inschrijven

Wilt u graag een gesprek?  U kunt contact opnemen met de school voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding.