Medezeggenschapsraad

Visie MR
De MR behartigt de belangen van kinderen, team en ouders en met als doel een optimaal mogelijk veilig schoolklimaat voor iedere leerling te realiseren, waarbij gelijkwaardigheid centraal staat.

De MR ziet voor zichzelf ook een rol weggelegd in de communicatie naar en met ouders, team, managementteam.

Communicatie is een belangrijk onderdeel om de visie te realiseren. De MR wil benaderbaar zijn voor alle belanghebbenden waarbij transparantie voorop staat.

MR bewaakt en adviseert de school in de realisering en borging van beleid (visie van de school).

 

De speerpunten zijn:

Veiligheid 

  • Fysieke en sociale veiligheid

Samenwerkend leren 

  • Projectmatig leren
  • Sociale ontwikkeling

Zelfstandigheid 

  • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Optimaliseren persoonlijke- en groepsontwikkeling en doorstroom (groep en richting vervolgonderwijs)
  • Zelfverantwoordelijkheid voor en inzicht in het leerproces

 

In de M.R. hebben namens de ouders zitting:
Frank te Velde (voorzitter)
Christa Deterd Oude Weme - ten Harkel
Lotte Beernink

Het team wordt vertegenwoordigd door:
Angela Nijhuis
Nicolle Prins
Hugo Jurrissen

Mocht u belangstelling hebben voor deelname aan een van beide overlegorganen, laat ons dat dan even weten. We zullen dan samen kijken welke mogelijkheden er zijn.

Ook ouders die op andere wijze op school willen participeren zijn natuurlijk van harte welkom!

De MR heeft een eigen emailadres: mr@esmarke.nl

Naast de MR bestaat er ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Dit is een raad die is samengesteld uit een afvaardiging van iedere school verbonden aan Consent. Deze afvaardiging bestaat uit een personeelslid en een ouder. De GMR denkt en beslist mee over het beleid van Consent.