Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school

Vanaf het moment dat kinderen onze school binnenkomen wordt systematisch een toets- en observatielijst bijgehouden. Voor kinderen die van andere scholen komen wordt het onderwijskundig rapport als startpunt genomen. Naast methodegebonden toetsen worden een aantal keren per jaar landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Resultaten worden bijgehouden in een leerlingenvolgsysteem.