Ouderraad

De ouderraad probeert samen met de MR de belangen van de school en de kinderen te behartigen Zij houdt zich o.a. bezig met activiteiten zoals allerlei feesten en bijzondere gebeurtenissen, klusjes e.d. De taken van de OR staan beschreven in het huishoudelijk reglement.

De Ouderraad bestaat uit :

Wanda Lammersenvoorzitter
Audrey van 't Kloosterpenningmeester
Bianca Vos
Mariëlle Slag
Linda Versteeg
Wietsina van Esseveld
Anne-Marie Heubach
Antoinette Mercier
Monique Klinker
Marieke Huizinga
Deborah Voorhuis

 

Het emailadres van de ogr is ogr@esmarke.nl