Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar worden er tal van activiteiten voor onze kinderen georganiseerd. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren wordt van iedere ouder voor zijn of haar kind(eren) een bijdrage aan het schoolfonds gevraagd. Het bedrag hiervoor is € 25 per kind op jaarbasis. Dit bedrag is inclusief de Sinterklaasbijdrage. (of als uw kind later in het schooljaar is begonnen € 2,00 per maand en € 5,00 voor het Sinterklaasfeest wanneer uw kind voor dit feest op school is gestart. Uit het schoolfonds worden tal van zaken, die niet door overheidsinstanties worden bekostigd, betaald zoals;

  • feesten en decoraties (Sinterklaas, Kerst, Verkleedfeest, Pasen, Eindejaarsfeest).
  • traktaties bij diverse activiteiten,
  • materialen voor handvaardigheid,
  • sport- en spelactiviteiten,
  • spelmaterialen,
  • apparatuur
  • deelname aan het aanbod van culturele instanties

 

Er moet dus een heleboel worden geregeld van het schoolgeld. De OGR bestaat uit vrijwilligers die dit met liefde voor uw kind(eren) doen. En aangezien ook uw kinderen hiervan kunnen meegenieten verzoeken we u dan ook vriendelijk om het bedrag voor 1 oktober a.s. over te maken op rekeningnummer:

NL52 RBRB 0918 2785 03  ten name van ouderraad Obs De Esmarke
onder vermelding van de voor- en achternaam van het kind en de groep waarin hij of zij zit.

(Voor overboeking vanuit het buitenland heeft u het volgende BIC nummer nodig: RBRBNL21)